Sección dedicada especialmente a Lubricantes Anales ya sean con lidocaía, jojoba o algún anestésico o dilatador.